top of page
UTW.jpg

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czeladzi
Uniwersytet Powszechny

Misją UTW jest przede wszystkim edukacja, możliwość rozwoju zainteresowań, inspiracja do podejmowanie nowych wyzwań, aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród Srebrnego Pokolenia, a jego oferta jest systematycznie poszerzana. Stałym elementem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku są wykłady organizowane przy współpracy z Akademią WSB (dawniej Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej).

Projekt realizowany od roku 2009 

  • Facebook

O UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czeladzi powstał w 2009 roku. Projekt ten był efektem porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Miastem Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Obecnie Akademia WSB). Przez pierwsze dwa lata przedsięwzięcie realizował Ośrodek Integracyjny „Senior”, jednak w październiku 2011 roku Władze Miasta Czeladź zdecydowały się przekazać organizację i koordynację Uniwersytetu Trzeciego Wieku Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej. Projekt skierowany jest do grupy wiekowej 50+, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Przez kilka miesięcy 2014 roku Uniwersytetem Trzeciego Wieku objęty był patronatem Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca.
W tym samym roku został połączony z Uniwersytetem Powszechnym a patronat merytoryczny ponownie objęła Akademia WSB i do chwili obecnej działa w jego ramach.

Kontakt

Koordynacja projektu:

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nogajowej w Czeladzi

bottom of page