top of page
125.jpg

Czeladzki Inkubator Pracy Srebrnej
(CzIPS)

W Czeladzi w roku 2022 rozpoczęto pracę nad stworzeniem prototypu Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej (w skrócie: CziPS), który  będzie spełniał rolę wsparcia dla seniorów w poszukiwaniu mikropracy. „Chcemy wziąć pod uwagę głos srebrnego pokolenia”.

O CziPSie

Z badań przeprowadzonych w roku 2021 przez Polski Instytut Ekonomiczny  wynika, że seniorzy, ze względu na stabilną sytuację finansową nie są zainteresowani pełną aktywnością zawodową, ale okazało się, że dla znaczącej części z nich interesująca byłaby praca na cząstkę etatu lub wolontariat. Szczególnie było to widoczne wśród tych, którzy właśnie kończą swoją karierę zawodową lub są po przejściu na emeryturę bądź rentę – to właśnie ta grupa seniorów wskazała, że byłaby zainteresowana poświęcić kilka godzin tygodniowo na dodatkową pracę bądź działania charytatywne.

 

CzIPS jest odpowiedzią na potrzebę osób w wieku 50+ poszukujących miejsca, w którym gromadzone będą informacje  z ofertami mikropracy dla seniorów.  Takie miejsce powstanie w Czeladzi.  W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt radiowy, który umożliwi nagrywanie materiałów dźwiękowych w tym podcastów. Powstanie również przyjazna seniorom strona internetowa, która będzie wyszukiwarką ofert pracy i wolontariatu.
 

Projekt został wypracowany w zespole Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej-Rynek 22. Prototyp powstaje ze środków Funduszów Współpracy w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji i według planów proces wdrożenia potrwa do roku 2024. 

Kontakt

Koordynacja:

Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Czeladzi, ul. Rynek 22

bottom of page