top of page
124.jpg

Akademia Liderów Samorządowych

Młode Pokolenie powinno mieć silną reprezentację w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.  To właśnie zaprosiliśmy ekspertów z zakrsu Prawa, Finansów oraz Polityki Społecznej aby od podstaw nauczyć jak przygotować się do kreowania polityk mieskich.

 

Projekt ma charakter mentorski. Jego celem jest nauka dialogu i konstruktywnej krytyki z poszanowaniem uczuć i warości innych osób.  Podstawą do osiągnięcia tego celu będzie solidna wiedza merytoryczna. 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

O czeladzkiej ALS

Gminy już teraz powinny uwzględnić bardzo dynamiczne zmiany zachodzące w coraz bardziej nieprzewidywalnym Świecie.  Projekt Akademii powstał z potrzeby zaangażowania młodych ludzi w wieku od 16 do 26 lat w działalność społeczną i samorządową.

 

Chcemy wykorzystać wieki potencjał tkwiący w tak zawanym POKOLENIU "Z":

 • dużą pewność siebie – zarówno w obrębie wykorzystywania nowych technologii, jak i posiadania cech, cenionych m.in. na rynku pracy

 • naukę na zasadzie just in time learning – pokolenie Z chce mieć i wiedzieć wszystko natychmiast, a wizja długotrwałego budowania kariery wydaje się być dla nich przytłaczająca,

 • nacisk na work-life balance,

 • życie zawodowe i prywatne musi tworzyć spójną, uzupełniającą się całość,

 • brak obaw wobec podejmowanego ryzyka,

 • silną potrzebę przebywania w grupie – z jednoczesnym podkreśleniem, że pokolenie Z część swoich relacji przekłada na środowisko online.
   

Od maja 2023 r. rozpoczniemy kompleksowy projekt spotkań, warsztatów, webinarów oraz inicjatyw lokalnych, których finałem będzie udział najbardziej aktywnych przedstawicieli POKOLENIA Z w WYBORACH SAMORZĄDOWYCH w 2024 r. 

Kontakt

Koordynacja: Dominik Penar

bottom of page